Universal Robot
UR5e

Universal Robot

ผลิตภัณฑ์ตระกูล e-Series มีสมาชิก 3 รุ่นได้แก่ UR3e, UR5e และ UR10e โคบอทแต่ละรุ่นมีระยะการเครื่อนที่และความสามารถในการรับน้ำหนักต่างกัน แต่มีความเที่ยงตรง ความแม่นยำ และความเชื่อถือได้เหมือนกัน จึงกายเป็นปัจจัยเสริมที่ทรงคุณค่าต่อโรงงานผลิตทุกแห่ง

โคบอทของเราได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO 102181-1 จาก TUV NORD และฟังก์ชันความปลอดภัยต่างๆถูกให้จัดอยู่ในกลุ่ม Cat 3 PLd ตามมาตราฐาน ISO 13849-1 และโดยทั่วๆ ไปหลังจากที่โคบอทผ่านการแระเมินความเสี่ยงแล้วสามารถทำงานร่วมกับพนักงานในสายการผลิตได้อย่างปลอดภัย อันเป็นผลมาจากคุณสมบัติเพื่อความปลอดภัยที่ติดตั้งภายในตัวและมีให้เลือกตามความต้องการของลูกค้า ที่ยูนิเวอร์ซัล โรบอท เราให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในระดับสูง ลูกค้าจึงมีอิสระเต็มที่ที่จะสำรวจและทดลองใช้งานโคบอทของเราด้วยวิธีต่างๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างสบายใจ

  1. UR5e สมาชิกรุ่นกลางของกระกูลยูนิเวอร์ซัล โรบอท เหมาะสำหร้ับการทำงานแบบอัตโนมัติที่มีน้ำหนักน้อย โดยมีความสามารถในการรับน้ำหนัก 5 กก. และมีรัศมีการเคลื่อนที่ 850 มม. ตั้งโปรแกรมได้ง่ายและติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว โคบอท UR5e คือความลงตัวที่สมบูรณ์แบบของขนาดและพละกำลัง

 

E-Series Brochure

สินค้าที่คุณอาจสนใจ