บริษัท เซราไทย จำกัด
Cerathai co.,ltd

บริษัท เซราไทย
เรามีการพัฒนาฝึกฝนทีมงาน ความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ
ในวันจันทร์ที่18 พฤษภาคม 2563
ทางพนักงานเซราไทย ได้ไปศึกษาดูงาน เครื่องวัด CMM ณ สถาบันไทย-เยอรมัน

เพื่อเป็นเเหล่งความรู้พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม เเละให้คำปรึกษาดูเเลธุรกิจของท่าน ให้มันคงก้าวหน้าตลอดไป

We support you.


#เพื่อธุรกิจที่ก้าวหน้าเเละยั่งยืน


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotion new product
Copyright 2021 Cerathai.com All rights resered.