บริษัท เซราไทย จำกัด
Cerathai co.,ltd

 

    บริษัท เซราไทย ได้จัดงานสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ Reduce  

Cycle Time & Increase Productivity for your Future ซึ่งโดยมีคุณ

กิตติศักดิ์ สุวรรณศิลป์ ( Technical Supervisor ) เป็นผู้บรรยายหลัก และ

นอกจากนี้เรายังได้รับเกียรติ์จากทางบริษัท Siemens ประเทศไทย ในการ

มาให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ Controller ของเครื่อง CNC อีกด้วย ไม่เพียง

แต่มีการสัมมนาเท่านั้น ยังมีจากจัดแสดงเครื่องมือ เครื่องจักร ให้กับผู้เข้า

ร่วมสัมมนา ให้ได้ทดลองใช้กันจริงๆอีกด้วย

 

 

 

ไม่ว่าจะเป็น Chamfer King จาก Y.T. Product  

 

 

 

เครื่องจับชิ้นงาน De-Sta-Co

 

 

การสาธิต น้ำยา Environ 

 

Controller จาก SIEMENS 

 

 

SP Series Solid Carbide Endmill จาก OKAZAKI

 

 

Universal Robot ( Model : UR 05) 

 

Promotion new product
Copyright 2021 Cerathai.com All rights resered.